Ďakujeme za záujem.
Všetky byty v Hájparku sú už predané. Pozrite si naše dva nové projekty, ktoré pripravujeme.
nižšie

imagine